Przeganianie zimy na Ślęży – relacja z otwarcia sezonu 2013