W Czarnej śnieg, znak że enduracy jeżdżą dla Cegły i Jana